A/ pre dospelýchO deťoch, ktoré potrebujú rodinu

Čo potrebujú deti od novej náhradnej rodiny?

Čo deti potrebujú?

Vzťah, ktorý bude založený na porozumení, rešpektovaní, úcte a prijatí.

Opäť sa venujeme len téme psychických potrieb (nie materiálnych)!

Citát:

  • „ Zo začiatku som sa jej nemohla dotknúť. Tak som po tom túžila, pokolísať ju, pohladiť ju po vlasoch, ale ona to nedovolila – odtiahla sa, alebo celá Keď sa umývala, nesmela som pri nej byť. Až po niekoľkých mesiacoch mi dovolila umyť jej chrbát – ale len chrbát. Vedela som, že je pred nami ešte dlhá cesta, dlhá cesta k vybudovaniu dôvery. Mohla som sa dotknúť len jej chrbta, to mi dovolila zo svojho tela a podobne to bolo aj s jej dušou – priala som si, aby sme sa rýchlejšie zblížili, ale po 10 mesiacoch ma ešte nevpustila ani k bráničke do svojej duše – na to som musela čakať ešte dlhý čas.“

Z praxe:

Dieťa, ktoré prichádza do náhradnej rodiny potrebuje trpezlivosť a rešpekt zo strany dospelých  (prípadne detí, ak sú v rodine) a ohľad na jeho situáciu, na jeho pocity a prežívanie. Potrebuje, aby sa nová rodina, čo najviac zoznámila s jeho minulými skúsenosťami a ich možným dopadom  na jeho vývin (nezáleží na tom v akom veku prichádza do novej rodiny, vždy má predošlú skúsenosť, ktorá ho emočne zasiahla a ovplyvnila).

Pre novú „náhradnú“ rodinu to znamená, že nevstupuje do vzťahu s dieťaťom, ktoré sa jej narodilo a má ho vychovávať akoby bolo ich od narodenia. Vôbec nie.

Pre novú náhradnú rodinu to znamená:

  • dostatočne sa pripraviť na špecifiká týchto detí,
  • rovnako pripraviť sa aj na možnosti ako pomôcť vytvoriť stabilný vzťah s dieťaťom s traumatickou skúsenosťou ešte pred jeho príchodom.